Archive for marzo, 2008

CAMPAÑA: “PRAILEAITZ MEREZI DU” 1 € POR PRAILEAITZ

   “PRAILEAITZEK MEREZI DU”

            €1  PRAILEAITZen ALDE  

Diru laguntza xumea eskatu nahi dugu Debako “Praileaitz” historiaurreko lezearen inguruak zaindu asmoz burutuko diren ekintzek sortuko dituzten diru premiei aurre egin asmoz. 

                           ***** 

Sasiolako harrobian burutzen ari diren lanek eragin haundia dute aipaturiko lezearen inguruetan eta 22/1988 legeak Deba ibaiaren ertzetik 100 metrotara arteko babes gunea ezartzen duen arren, aipaturiko legeak galerazten dituen hainbat lan burutu dituzte (leherketak, mendi-hegala jan, …). 3/1998 legeak ere mendi-hegala babesten du eta   “Ur Agentzia” erakundeak, burutzen diharduen azterketak burutu bitartean, lanak gelditzea agindu du.  Aurrera eramango ditugun ekintzak sortuko dituzten gastuei aurre egiteko, diru laguntza beharko da, salaketak aurkeztu dituzten taldeek irabazirik gabeko elkarteak izateaz gain, baliabide ekonomiko txikiak dituztelako. www.amigosdepraileaitz.wordpress.com “blog”ean argitaratuko dira buruturiko ekintzak eta eralgitako diruaren azalpenak. Behar dena baino gehiago batzen bada, eralgi gabe gelditzen den dirua ingurumenaren alde ari den elkarteren bati emango zaio.  Hona hemen zure €1 eko, edo nahi duzun besteko, laguntza emateko kontuaren zenbakia:  3035.0188.9218. 8101.4603, Euskadiko Kutxa.                                                    

                                                                                                                

Mutriku Natur Taldea

Praileaitz SOS

Se solicita una pequeña donación para ayudar a paliar los gastos que se deriven de la defensa de la zona del entorno de  la ladera donde se asienta la cueva prehistórica de Praileaitz en Deba. 

                           ***** 

La zona está afectada por los trabajos de explotación de la cantera de Sasiola y la  Ley 22/1988 de Costas protege el área de 100 metros lineales desde la orilla derecha del río Deba (zona de Servidumbre de Protección) en que la se han estado llevando a cabo los trabajos mediante de voladuras y desmonte de ladera, actividad no permitida por la citada Ley de Costas. La Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco también protege la ladera por ser “area sensible” y la Agencia  Vasca del  Agua, ente público de derecho privado, adscrito al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, debido a las denuncias efectuadas por la asociación Mutriku Natur Taldea,  ha dictado la paralización cautelar de los trabajos de la cantera en la zona afectada, mientras instruyen las diligencias previas del expediente de investigación iniciado. 

Para paliar los gastos que se deriven de la acción pública de la defensa del entorno donde se asienta la cueva, es necesario obtener algunos fondos, puesto que las asociaciones que han denunciado el hecho y defienden la conservación de la zona son entidades sin ánimo de lucro y de muy bajos recursos económicos. En este blog se irá comunicando las acciones emprendidas y la justificación de los gastos  realizados. Si se recibe una mayor cantidad que la que se justifique en los gastos, la diferencia será entregada a alguna asociación de defensa medioambiental. La cuenta corriente en la que se pueden realizar las donaciones voluntarias de 1 euro (o cualquier otra cantidad superior, a criterio del donante) es la   Nº 3035.0188.9218.8101.4603,  de Caja Laboral.

Mutriku Natur Taldea

Praileaitz SOS

logopraileaitz-txiki.jpg

Comments (1) »

Mutriku Natur Taldea: «Zeleta debe restituir la zona que ha invadido»

GARA | Donostia            gara.gif

2008-03-01

 

Mutriku Natur Taldea (MNT) se opone a indemnizar a la empresa que explota la cantera de Sasiola por su paralización temporal debido a que su actividad se desarrolla en las inmediaciones de la cueva de Praileaitz de Deba. Rafael Pérez Beristain, presidente del colectivo, aseguró que lo que Zeleta debe hacer es «restituir la Zona de Servidumbre que ha invadido y dejarla como estaba antes».A su juicio, «no es de recibo que cuando se le dice a la empresa que detenga su actividad por una causa mayor, como es la protección del patrimonio cultural, no lo haga, y ahora haya que darle una indemnización, es algo vergonzante».El presidente de MNT se mostró confiado en que la paralización temporal de la actividad de la cantera se convierta en definitiva y argumentó que la Ley de Costas «da un margen de dos años desde que se ocupa una Zona de Servidumbre para solicitar los permisos necesarios para actuar en ese lugar», plazo que a su juicio ya se ha superado.

Propuestas para el futuro

Con respecto a lo que podría hacerse en un futuro con el hueco que ha quedado en la zona debido a los trabajos de la cantera, concretó varias posibilidades, entre las que citó un centro de interpretación cultural. MNT también propone la posibilidad de crear jardines bo- tánicos, como se ha hecho «en circunstancias similares en el sur de Inglaterra», o impulsar una iniciativa basada en la exis- tencia de restos arqueológicos en Debabarrena. Pérez Beristain recordó que hay posibilidades que pueden dotar a la zona de un «atractivo turístico y cultural muy importante», y resaltó su situación geográfica.

La Agencia Vasca del Agua ha abierto recientemente diligencias previas para establecer si la actividad de la cantera afecta a la Zona de Servidumbre de Protección del dominio público marítimo-terrestre del río Deba, por lo que Zeleta tiene vetada la actividad en el lugar.

Leave a comment »

Praileaitzen ingurua babestuko du Itsasertzeko Legeak, oraingoz

Mutriku Mutriku Natur Taldearen helegitea dela-eta, mendi hegala ez ukitzeko ohartarazi diote harrobiari.

Edurne burgaña (Hitza, 2008-II-28)  hitza_menulogo.gif

Espainiako Itsasertzetako Legeak behin-behinean babestuko du Praileaitz aztarnategiaren ingurua; hau da, haitzuloaren mendi hegala. Deba ibaiaren hegalak ¬100 metroko eremua¬ lege horren eraginpean daude Sasiolako harrobiaren inguruan, eta dagokion administrazioak ez du baimenik eman harrobiak duen jarduerarako. Mutriku Natur Taldeak azaroan aukeztu zuen helegite administratiboa.

Orain hartutako erabakiaren aurrean, «atzo baino pozago, baina ez oso pozik» daudela azaldu du Mutriku Natur Taldeko Rafa Perezek. «Azaroan sartu genuen helegitea epailearen aurrean, eta orain hasi dira mugitzen. Otsailaren 10ean gelditu ziren».

Azalpen eske

Miren Azkarate Jaurlaritzako Kultura sailburuak Legebiltzarrean egindako Sailaren batzordean jakinarazi zuenez, Uraren Euskal Agentziak Praileaitzen mendi hegalean jarduerarik ez egiteko ohartarzi dio Zeleta SL enpresari, otsailaren 15ean eginbideak hasi zituelako MNT-ren helegitea dela eta. Auzia argitu artean, deba ibaiaren hegala babesturik egongo da. Momentuz, Goi Paleolitoko haitzuloaren inguruneak babesa edukiko du, Kultura Sailaren babes dekretutik kanpo, harik eta Ingurumen Sailak erabaki bat hartzen duen arte.

Hala ere, Rafa Perezek argi dauka MNTak egin behar duena: «Guk presioa sartzen jarraituko dugu. Badakigu aurkari gogorrak ditugula, baina gure bidean jarraituko dugu».

Orain arte Praileaitzen inguruan egin diren gauzak gaizki egin direlakoan dago Mutrikuko taldea: «Norbaitek gaizki egin ditu bere lanak, eta guk azalpenak eskatzen dizkiegu kargu publikoak dituztenei».

Harrobiko beharrak egiteko baimena Ingurumen Sailean eskatu behar dela ¬eta handik Madrilera bideratzen dutela¬ zehaztu du Perezek. «Guk Madrilera jo dugu zuzenean, eta han inolako baimenik ez dutela eskatu azaldu digute. Bi urteko epea egoten da baimenak eskatzeko, eta harrobia hori baino lehenago hasi ziren lantzen, beraz, orain, epez kanpo daude baimena eskatzeko».

«Balore kulturala da»

Orain, beraz, momentuz, lanak gelditu beharko dituzte. Baina arazo bat dagoela dio MNT-koak: «Harrobia ustiatzeko beharrak egiten dituen enpresariak dirua eskatzen du ordainetan. Eta lur hori publikoa da. Kontzesioa eskatu arren, doan eman zitzaion, eta orain dirua eskatzea ez da justua. Beraz, guk, dirua eskatu beharrean, lehendabizi lurra lehen zegoen moduan uzteko eskatzen diogu; lehengo erara bueltatzeko. Azken finean, lur hori publikoa izanda, eta baimen gabe lana egin eta gero, hala izan beharko litzatekeela uste dugu».

Parileaitzen, lehen, sei edo zazpi langile inguru zeudela zehaztu du Perezek, eta azken denboran bikoiztu egin dela kopurua. «Guk ez daukagu ezer langile horien aurka. Eta espero dugu beste lanen bat erraz topatzea».

Praileaitz altxor moduan ikusten du Perezek: «Balore kulturala da, eta gu pentsatzen gaude ze etekin atera. Harrobi asko daude inguruan, eta turismo aldetik zerbait egin daiteke. Eskualdearentzako etekin ekonomikoa izango litzateke, azken batean».

Amaitzeko, Mutriku-Sasiola ere leku berean egingo dela gehitu du Perezek. «Balore arkeologiko handia dauka tokiak, eta guk beste proposamen bat daukagu: kostako bidea konpontzea».

                                       dsc09645.jpg

Leave a comment »

La avaricia llega a romper el saco

La explotación de  la cantera de Sasiola ha sufrido el primer revés extrayendo piedra caliza de la colina de Aitzerleaga-Praileaitz por medio de un expediente de diligencias previas iniciado por la recién creada Agencia Vasca del Agua.

A raiz de las denuncias fundamentadas y presentadas por la asociación conservacionista MNT, la citada Agencia dependiente del Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco por fin ha tomado cartas en el asunto y ha comunicado a las partes implicadas la paralización cautelar hasta que la empresa muestre los permisos que le pudieran conferir AUTORIZACIÓN para la extracción de rocas (mineral) en la zona que está delimitada por los 100 metros de distancia del deslinde costero, denominada zona de Servidumbre de Protección, dependiente legalmente de la normativa regulada por la Ley 22/1988, transferida en parte a la administración autónoma. Todos los datos aportados por la asociación MNT muestran que la citada explotación no cuenta con los correspondientes permisos del órgano competente y la actividad de extracción no es autorizable según los datos oficiales recabados desde el Servicio de Costas.  Ahora la Agencia tiene en sus manos la obligación de la inspección y propuesta de una posible sanción administrativa a los responsables de la empresa. En la imagen adjunta se ha marcado la zona de la ladera a proteger, en donde se incluye la cueva de Praileaitz en su parte trasera, a la derecha de la misma.

                                         praileaitz-244-28022008.jpg

MNT ha anunciado su intención de formar parte interesada en el expediente de investigación y para ello comunicará en breve con la Agencia Vasca del Agua, lo mismo que pudiera hacer cualquier otro interesado, posibilitándolo la acción pública emanada  del artículo 109 de la citada ley de Costas.

                                                                                                                                                        Praileaitz SOS

Leave a comment »