Archive for julio, 2010

Praileaitz babesteko dekretua «etika arloko iruzurra» dela diote

Leizezuloa ez dago babestuta, eta ingurua ere ez, Aranzadi, Praileaitz SOS, Praileaitzen Lagunak eta Mutriku Natur Taldearen ustez

Jaurlaritzak «hizkera anbiguoa» erabili duela diote, «erantzukizunak urtzeko»

Juan Luis Zabala |BERRIA, Donostia.

Eusko Jaurlaritzak aurtengo maiatzean Praileaitz leizezuloaren eta haren magalaren babeserako onartutako dekretuak ez ditu aurrekoak zituen okerrak konpondu, Mutriku Natur Taldearen, Praileaitzen Lagunak eta Praileaitz SOS elkarteen eta Aranzadi Zientzia Elkartearen ustez. «Modu maltzurrez erabilia izan da azken dekretu hau, dauden erantzukizunak urtzeko, eta lotesleak ez diren bideetan uzteko harrobiaren ustiaketa», salatu zuen atzo Fito Rodriguez idazle eta Praileaitzen Lagunak elkarteko kideak, arestian aipatutako lau elkarte horiek batera Donostian egindako agerraldian. «Indusketari eman beharrean, beste ustiaketei ematen zaio bidea eta babesa».

Aranzadi Zientzia Elkarteak hainbat helegite aurkeztu dizkio dekretu berriari, Xabier Peñalver Praileaitz I leizezuloko indusketen zuzendariak atzo azaldu zuenez. «Dekretu honek, aurreko gobernuak egin eta onartutakoak bezala, ez du babesten leizezuloa, eta ezta haren ingurua ere. Guk ez dugu ulertzen zergatik ez den babesten gure ondarearentzat -eta horrenbestez ondare unibertsalarentzat- halako garrantzia duen leku bat».

Dekretu berriaren sarreran hainbat txosten, manifestu eta bestelako testu aipatzen dira, esanez dekretuak aintzat hartu dituela horiek. «Baina gero ez ditu benetan aintzat hartzen», Peñalverrek dioenez. «Horretaz gain, dekretuak ez du ondarea osorik deskribatzen, balio handiko elementuak aipatu ere ez baitira egiten. Eta okerrena da ondarearen topografia bera ere ez dagoela ondo eginda. Guk partzialki induskatu ditugun galeria batzuk ez dira agertu ere egiten oinarrizko planoan. Datu horrek nahikoa izan beharko luke dekretua baliorik gabe uzteko».

«Ondare Arkeologikoaren Aholkulari Batzordeko kideokin bildu direla diote, baina biltze hutsak ez du ezertarako balio gure iritzia aintzat hartzen ez baldin bada», jarraitu zuen Peñalverrek. «Batzordea beren asmoetarako erabili dute. Dekretuaren aho bateko onarpenaz hitz egitea ez da inondik ere zuzena. Gipuzkoako Foru Aldundia ere ez dator bat, eta uste dugu helegiteak aurkeztuko dituela».

Dekretuaren artikulu askotan «disimulurik gabeko anbiguotasuna» atzeman du Peñalverrek. «Puntu nagusiek edozein interpretazio onar dezakete. Era honetako testu baten kasuan, anbiguetate hori nekez izan daiteke dekretua idatzi duenaren borondatearen kontrakoa».

«Berandu eta gaizki» iritsia

Dekretu berria «berandu eta gaizki» iritsi da, Javi Castro Mutriku Natur Taldearen ordezkariaren ustez. Beste bi helegite aurkeztu ditu Mutriku Natur Taldeak dekretu berriaren aurka. «Aurreko dekretuak ez zuen Itsasertzetako Legea aintzat hartzen, eta dekretu berriak partzialki baino ez du aintzat hartzen», Castroren iritziz. «Horretaz gain, itsasertzari dagokion Arlokako Lurralde Plana ere ez du aintzat hartu dekretuak. Une honetan uztartu ezinak dira Arlokako Lurralde Plan hori eta Sasiolako harrobiaren ustiaketa. Araudiaren arabera, itsasertzetik 500 metrora arteko ekimenak arautzen ditu Arlokako Lurralde Planak. Ez ditu harrobiko lanak debekatzen, baina itsasertzetik 500 metrora bitarteko eremuan edozein lani ekin aurretik ikerketa hidro-geologiko guztiz osatuak exijitzen ditu, eta halakorik ez da egin».

«Helegiteak ondo daude, baina arduradun politikoei eta Jaurlaritzako Kultura Saileko teknikariek argi utzi digute dagoeneko ez zaiela ezer ere axola», Xabi Otero Praileaitzen Lagunak elkarteko kidearen ustez. «Antonio Riveraren eta Blanca Urgellen jarrera politikoa Amenabar taldearekin akordioak egitearen aldekoa da, guri ezer argitu gabe, Jaurlaritzak Praileaitz eta haren ingurua zergatik ez dituen babesten azaldu gabe. Egiten ari direna etika arloko iruzurra da, Antonio Riveraren eta Jaurlaritzako Kultura Sailaren aldetik, baita Patxi Lopez lehendakariaren aldetik ere, hura denez azken arduraduna. Honetarako ez da behar inolako alternantziarik boterean. Hau Miren Azkaratek ere egin zuen. Borondate politikorik txikiena ere ez du haietako inork».

Rafa Castellano Praileaitz SOS elkarteko kideak Praileaitz leizezuloaren inguruan paseoan dabiltzanen edo handik gertu bizi direnen ezinegon eta kezken berri eman zuen atzoko agerraldian. Inguru hura «ez da harri multzo soila», Castellanoren ustez. «Multzo humanoa da, behar bezala kontrolatu gabeko leherketen bidez bonbardatua».

Leave a comment »

MNT ya ha presentado dos escritos de alegaciones sobre Praileaitz

Ya han sido enviados al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco dos escritos conteniendo varias alegaciones a la Resolución de 3 de mayo sobre el expediente de modificación del Decreto 120/2007 referente a la debarra cueva de Praileaitz I.

El primero de los escritos contiene 8 puntos de alegaciones de diverso contenido, donde se observan diversas carencias y omisiones importantes, lo puedes descargar desde este enlace:

Alegacion-cueva-Praileaitz-2

El segundo de los escritos presentado contiene exclusivamente la vertiente de la normativa del Plan Territorial Sectorial de Protección de Ordenación del Litoral que afecta a  la zona y que ha sido obviado en la Resolución, lo mismo que anteriormente  fué olvidada la influencia de la Ley de Costas en el citado Decreto 120/2007, al entender que el mantenimiento de la cantera de Sasiola en la zona es INCOMPATIBLE con la legislación vigente.

Para descargar el segundo escrito puedes picar aquí:

Alegacion-cueva-Praileaitz-4

El plazo de finalización de presentación de alegaciones acaba el próximo día 17 de julio, existiendo en este mismo blog una entrada para poder utilizar un borrador de escrito de las alegaciones que proponemos.

MNT

Leave a comment »

Buena noticia: La DFG anuncia que ha presentado alegaciones

Según informa el Diario Vasco la Diputada de Cultura ha anunciado que ya han presentado alegaciones a la Resolución de 3 de mayo sobre el asunto de la cueva de Praileaitz, proponiendo aumentar hasta los 100 metros la distancia de protección integral. Estimamos que es una buena noticia, aunque para nuestro parecer 100 metros siguen siendo una distancia ridícula  y por eso solicitamos 500 metros de distancia para asegurar la debida protección del patrimonio cultural tan importante.

Esperamos que en pocos días tanto Aranzadi como el Ayuntamiento de Deba anuncien que han presentado las suyas y que sean consecuentes con el sentir cuidadano y con lo que la comunidad científica ya ha propuesto.

MNT

La Diputación mantiene los cien metros de protección en Praileaitz

El ente foral ha presentado sus alegaciones al decreto del Gobierno Vasco

DV. 01.07.10 – SAN SEBASTIÁN.
La diputada foral de Cultura, María Jesús Aranburu, anunció que en las alegaciones que su departamento ha presentado al decreto de protección de Praileaitz del Gobierno Vasco, aprobado el pasado mayo, insiste en la necesidad de fijar en 100 metros, en vez de en 65, la zona a preservar. También indicó que los cien metros no son una cifra elegida al azar sino que se basan en los datos objetivos de los estudios científico-técnicos.
La necesidad de proteger «el sistema que conforman el importante número de cavidades» que hay en el lugar, es uno de los motivos de estas alegaciones. Otra está basada en el aspecto hidrológico, puesto que «se ha determinado que hay una afluencia de las aguas dentro de la cueva que tiene que tener la menor alteración posible respecto a su estado natural».
Otro punto en el que se han centrado las alegaciones es el ámbito competencial. En concreto, en lo que al área 4, conocida como la ladera se refiere, que, según el decreto, queda protegida por la Ley de Costas, «dejando fuera» a la institución foral «de cualquier intervención o autorización que se pudiera pedir para explosiones. Es un patrimonio cultural y aunque la última palabra la tuviera el departamento de aguas, creemos que la Diputación debería poder hacer un informe que fuera preceptivo y vinculante».

Leave a comment »